Wednesday, September 29, 2010

Faith Poem In Marathi - नशीबवान तर सगळेच असतात

Faith Poem In Marathi - नशीबवान तर सगळेच असतात

नशीबवान तर सगळेच असतात
नशीबाला बदलणारा एखादाच असतो
हसतमुख तर सगळेच असतात
दुसर्याला हसवणारा एखादाच असतो
मर्त्य तर सगळेच असतात
कर्तुत्ववान अमर एखादाच असतो
चमकणारे कजवे बरेच असतात
प्रखरतेने उजळणारा एखादाच असतो
सुखचे सोबती सर्वच असतात
दुःखचा साथीदार एखादाच असतो
अनुभवाने शहाणे बरेच असतात
अनुभवालाही शाहाणा करणारा एखादाच असतो
जाळणारे बरेच असतात
मेणबत्तीप्रमाणे जळणारा एखादाच असतो

Monday, September 27, 2010

Gift Guitar to your Friends

Gift Guitar to your Friends

Gift this symbolical Guitar to your ORKUT & Facebook friends. Just copy & paste it to scrap. Share happiness & enjoy the life.

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´øo1
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´o´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø7¶ø1¢
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´ø1o1
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´.o¶¶7¶1
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´oo¶ø
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¢¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´o¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$¶¶ø
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶o
´´´´´´´´´´´´´´1ø$7´´´´´¢¶¶¶1
´´´´´´´´´´´´´ø¶¶ø7¢$ø7ø¶¶¶$
´´´´´´´´´´´¶¶´´´11´´1¶ø¶o
´´´´´´´´´´´¶´1771´´¢¶øø$
´´´´´´´´´´¶ø´71177øø$$ø17o
´´´´´´ø¶¶¶ø´177¢¶¶$øø7´17¢7
´´´¶¶¶ø1´´171¢ø¶ø1o¶$´177¢7
´¶¶ø1´1777771o7ø¶¶¶¢o17o¢¢
¶¶1177777777717ooooo7oø¢1
$17oo7oo11777o771177¢7
o7o7oo$¶¶ø77o7ooooooø
ooooo77177o¢7177ooooø
1¶¢ooooo7o¢o¢¶øo7ooøo
´o¶ø¢oooooo7oø¶¢7o¢$1
´´´¢¶$¢¢oooooo7oo¢$o
´´´´´o¶¶¶øø¢oooø$¶7
´´´´´´´´´7oo¢oo7

HAPPY FREINDSHIP DAY: Taj Mahal For You ORKUT SCRAP | TAJ MAHAL Symbol View

HAPPY FREINDSHIP DAY: Taj Mahal For You ORKUT SCRAP | TAJ MAHAL Symbol View

Taj Mahal For You ORKUT SCRAP | TAJ MAHAL Symbol View

Taj Mahal For You ORKUT SCRAP

This is nice Taj Mahal created by using symbols for use in orkut scrap. Copy this Taj Mahal and send it to your lovely friends. Your comment appreciate us to provide more content.
__|_______________#____________._|_
_(__)___________#___#__________.(__)
_|#|__________#______#_________.|#|
_|#|________#__________#_______.|#|
_|#|______#___ Tajmahal __#______.|#|
_|#|_____#______4u _______#_____|#|
_|#|_____#________________#__|__|#|_
|##|___|__#______________#__.*__|##|
_|#|_(___)_..############__(__)..|#|
_|#|__|#|**|_______*_______|**|#|_.|#|
_|#|__|#|**|_____*___*_____|**|#|_.|#|
_|#|__|#|**|___**_____**___|**|#|_.|#|
_|#|__|#|**|___**_____**___|**|#|_.|#|
_|#|__|#|**|___**_____**___|**|#|_.|#|
_|#|__|#|**|___**_____**___|**|#|_.|#|
_|#|__|#|**|___**_____**___|**|#|_.|#|
____ |$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|___
DOSTI KA TOHFA .................... AAP KE LIYE
*******HINDUSTAN KI TARAF SE********


Saturday, September 18, 2010

Your lovely Friendship - तुझ्या मैत्रिचा जिव्हाळा - Marathi Poem


Your lovely Friendship - तुझ्या मैत्रिचा जिव्हाळा - Marathi Poem

तुझ्या मैत्रिचा जिव्हाळा
म्हणजे माझ्यासाठी जणु उन्हाळ्यातही पावसाळा
तुझी मैत्रि म्हणजे आयुष्याच्या पुस्तकातलं
एखादं जाळीदार पान....
जसंजसं त्याचं आयुष्य वाढत जातं
तसंतसं त्याच्या सुंदरतेला तेज चढत जातं
तुझ्या मैत्रिविना आयुष्य धुसर धुसर वाटेल...
तशी वाट सापडेल जगण्याची...
पण...हातात माझ्या हक्काच असं काही नसेल
मैत्रिचा हा नाजुक धागा दोघांनीही आता सांभाळायला हवा
मैत्रि एक धर्म...यास दोघांनीही पाळायला हवा
येणारे येतात अन जाणारे जातातही... मैत्रि सगळ्यांशीच होत नाही
मैत्रि सहज होवुन जाते ... करायची ठरवली तरी ती करता येत नाही
तुझ्या माझ्या मैत्रिला वय नाही...
म्हणुनच वाटतं...तुझ्या माझ्या मैत्रिला भय नाही
मैत्रिचा ठेवा हा असाच जपुन ठेव
तु हास अन दु:ख तुझी माझ्याआड लपवुन ठेव
उद्या जर नसलोच तुझ्यासोबत तरी माझे शब्द असतील
तू हसत रहा माझ्यासाठी..तुला बघुन माझे शब्दही हसतील
शब्दांनी नाही सांगु शकणार अशी तुझी मैत्रि
मी आहे तुझ्याबरोबर तुझ्या सुख दु:खात एवढीच देऊ शकतो तुला खात्री.

The writer said "Your lovely friendship is like a water in dessert, the main page of my life book. Within life take care of our lovely friendship".

Read more poems here, Marathi kavita Sangrah.

MPSC Ok I Will Do It: The Strength of Marathi People - मराठी माणसाला काय येत ?

MPSC Ok I Will Do It: The Strength of Marathi People - मराठी माणसाला काय येत ?