Wednesday, January 26, 2011

Marathi Poem For Friends मैत्रीविना सारेच फिके Marathi Kavita Mitra aani Maitrini

Marathi Poem For Friends मैत्रीविना सारेच फिके


मैत्री कशी ह्ळुवार उमलते
उन्हातही मग सावली वाटते
अश्रूत दु:ख वाहून जाते
व्यथांनाही ह्सू येते
मैत्रीविना सारेच फिके
आनंदाचे क्षणही मुके
म्हणूनच मैत्रीला फुलवायचे
फुलासारखे जपायचे
अन त्या सुगंधात
जीवन सुगंधी करायचे

Tuesday, January 25, 2011

Sachin My Dear Friend Music: What is mean by Love प्रेम म्हणजे नेमकं काय बरं असतं A Marathi Love Poem - Prem Mhanaje Kay Asate

What is mean by Love प्रेम म्हणजे नेमकं काय बरं असतं A Marathi Love Poem, Prem Mhanaje Kay Asate


प्रेम म्हणजे नेमकं काय बरं असतं
थोडंसं हळवं ,थोडंसं बावरं असतं

प्रेम म्हणजे चंचल काजळ नव्हे
पापण्यांत दडवलेला सोनुला थेंब असतं
दोन तरल मनांतनं साकारलेलं
एकमेकांच्या डोळ्यातलं प्रतिबिंब असतं

Sachin My Dear Friend Music: What is mean by Love प्रेम म्हणजे नेमकं काय बरं असतं A Marathi Love Poem - Prem Mhanaje Kay Asate

Saturday, January 15, 2011

Happy Makar Sankranti 2011 Makar Sankranti Marathi Poem Til gul ghya god god bola

Dear Friends,

Happy Makar Sankranti to you all and your family.

Makar Sankranti Marathi Poem Til gul ghya god god bola

तिळगूळ घ्या, गोडगोड बोला,
प्रेमाची उधळण, नको अबोला.

मकरसंक्रांतीच्या दारी, नांदे उत्सव मांदियाळी,
हळदी-कुंकू सजे भाळी, जसा पतंग आभाळी.

तीळ होते मूठभर, गूळ घातला थोडा,
आनंदी प्रहरी, तीळतीळ अहंकार सोडा.

माझा पतंग स्वच्छंद, झाला वाऱ्यावर स्वार,
कुणी बांधू नका दोरा, होईल त्याला भार.

गोड गोड तिळगूळ, जिभेवर ठेवा थोडे,
पाझरू दया गोडवा, आनंदाला उधाण भोळे