Saturday, June 26, 2010

Hindi Poem - मैं दो कदम चलता और एक पल को रुकता


Hindi Poem - मैं दो कदम चलता और एक पल को रुकता

मैं दो कदम चलता और एक पल को रुकता मगर.....
इस एक पल जिन्दगी मुझसे चार कदम आगे बढ जाती ।
मैं फिर दो कदम चलता और एक पल को रुकता और....
जिन्दगी फिर मुझसे चार कदम आगे बढ जाती ।
युँ ही जिन्दगी को जीतता देख मैं मुस्कुराता और....
जिन्दगी मेरी मुस्कुराहट पर हैंरान होती ।
ये सिलसिला यहीं चलता रहता.....
फिर एक दिन मुझे हंसता देख एक सितारे ने पुछा..........
" तुम हार कर भी मुस्कुराते हो ! क्या तुम्हें दुख नहीं होता हार का ? "
तब मैंनें कहा................
मुझे पता हैं एक ऐसी सरहद आयेगी जहाँ से आगे
जिन्दगी चार कदम तो क्या एक कदम भी आगे ना बढ पायेगी,
तब जिन्दगी मेरा इन्तज़ार करेगी और मैं......
तब भी युँ ही चलता रुकता अपनी रफ्तार से अपनी धुन मैं वहाँ पहुँगा.......
एक पल रुक कर, जिन्दगी को देख कर मुस्कुराउगा..........
बीते सफर को एक नज़र देख अपने कदम फिर बढाँउगा।
ठीक उसी पल मैं जिन्दगी से जीत जाउगा.........
मैं अपनी हार पर भी मुस्कुराता था और अपनी जीत पर भी......
मगर जिन्दगी अपनी जीत पर भी ना मुस्कुरा पाई थी और अपनी हार पर भी ना रो पायेगी"

Thursday, June 24, 2010

ORKUT Scrap & Marathi Boy

ORKUT Scrap & Marathi Boy


ओर्कुट वर अनेक मुले असतात,
पण जो मित्रांना स्क्रप मधेय (प्रेमाने)शिवी घालुन,
मुलींशी मात्र सभ्य भाषेत बोलतो,
तो मुलगा मराठी असतो...

ओनलाईन अनेक मुले असतात,
पण जो ओफिस चे काम नीट करुन,
मित्र परिवाराशीही बोलतो,
तो मुलगा मराठी असतो...

मेल FWD अनेक मुले करतात,
पण जो मुलींना embarassing वाटेल असे कही FWD करत नाही,
तो मुलगा मराठी असतो...

चाट वर मोबाईल नंबर अनेक मुले मागतात,
पण जो 'I Respect your Privacy'म्हणून,
मुलींना फोर्स करत नाही,
तो मुलगा मराठी असतो...

Virtual चाट फ्रेन्डस अनेक मुले असतात,
पण जो 'Whts Real,Virtual ?..Friends Are Forever'असे म्हणतो,
तो मुलगा मराठी असतो...

In our friendship - Marathi Poem

In our friendship - Marathi Poem


In Our Friendship Something special आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे


इन्द्र्धनुष्याचे रंग आहेत आणि पारिजातकाचा वास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे

मी म्हणजे जीवन आणि तु म्हणजे श्वास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे

संकटांची नाही भिती, तुझ्या मैत्रीचा विश्वास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे

कधी वाटते फक्त तुझी मैत्री सच्ची, बाकी दुनिया नुसता आभास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे

हवे काय अजुनि त्याला, मित्र तुझ्यासम ज्यास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे

ओढ तुझ्या सावलीची माझिया रस्त्यास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे

असो वा नसो कुणी आपल्या संगे, पर्वा त्याची कुणास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये मित्रा बरेच काही खास आहे

माझ्या चुकांवरही मित्रा पांघरूण तुझे हमखास आहे
आपल्या मैत्रीमध्येइन्द्र्धनुष्याचे रंग आहेत आणि पारिजातकाचा वास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे

मी म्हणजे जीवन आणि तु म्हणजे श्वास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे.

Marathi poem - म्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही

Marathi poem - म्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही


तीची स्तुती करुन तीला
हरबरयाच्या झाडावर चढ्वायला
आम्हाला कधी जमलेच नाही
म्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही

कोणाच्या मागे शीट्ट्यामारत फीरण
आमच्या तत्वात कधी बसलेच नाही
म्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही

कोणी जर आवड्लीच तर
स्वतः हुन गप्पांना सुरवात करायला
आम्हाला कधी जमलेच नाही
म्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही

दुसरयाचे वीचार ऎकत असतांना
आपले वीचार मांडण्याचि संधी
आम्हाला कधी साधताच आली नाही
म्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही

कधी हीमत करुन कोणाला जर वीचारलेच
तर मी तुला त्या द्रुषटीनीकधी बघीतलेच नाही
या व्यतीरीक्त दुसरे काही आम्हाला ऎकायलाच मीळाले नाही
म्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही

प्रेमात नाहीचा अर्थ हो असतो
हे गणीत आम्हाल कधी समजलेच नाही
म्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही

फुलपाखरा प्रमाणे आम्ही ही
बरयाच सुदर फुलां मधे वाव्ररत होतो
पण जाउन बसन्यासारखे फुल
अजुन आम्हाला दीसलेच नाही
म्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही.

Love has been alive Marathi poem - प्रेम देता आल पाह्यजे

Love has been alive Marathi poem - प्रेम देता आल पाह्यजे


प्रेम देता आल पाह्यजे, प्रेम घेता आल पाह्यजे प्रेम
प्रेम देता आल पाह्यजे, प्रेम घेता आल पाह्यजे
प्रेम देता आल पाह्यजे,
प्रेम घेता आल पाह्यजे
आयुष्यावर भरभरून
प्रेम करता आल पाह्यजे
प्रेम काय असत,
हे विचारा,प्रेम काय नसत!
आईच हलूवार गोंजारण
म्हणजे प्रेम असत
वडीलांच कधीतरी रागावण
म्हणजे प्रेम असत
भावाने केलेली धमाल
म्हणजे प्रेम असत
बहिणीने दिलेला रुमाल
म्हणजे प्रेम असत
मित्राने पाजलेली बीअर
म्हणजे प्रेम असत
'ती' लाजून म्हणते, 'डिअर ',
ते तर प्रेमच असत

प्रेम झेलता आल पाह्यजे
प्रेम पेलता आल पाह्यजे
प्रेम करण्यासाठी आधी
फुलता आल पाह्यजे
प्रेम कस असत,
हे विचारा,प्रेम कस नसत!
प्रेम मंगल असत,
प्रेम पवित्र असत
प्रेम म्हणजे अशावेळी
श्रीरामाच चरित्र असत
प्रेम खट्याळ असत,
प्रेम व्याकुळ असत
प्रेम म्हणजे कृष्णासाठी
गजबजलेल गोकुळ असत
प्रेम फालतू नसत
प्रेम बेगडी नसत
प्रेम म्हणजे देण-घेण तोलणारी
तागडी नसत
प्रेम नाटकी नसत,
प्रेम दिखाऊ नसत
जे दिखाऊ असत
ते प्रेम टिकाऊ नसत

प्रेम भजता आल पाह्यजे,
प्रेम पूजता आल पाह्यजे
प्रेमासाठी प्रेमामध्ये
भिजता आल पाह्यजे

Wednesday, June 23, 2010

Maharashtra PSI 2010 Exam Question Paper

Maharashtra PSI 2010 Exam Question Paper
1. The satellite launched by India in in September 2007 will be used for.....
ANS :

2. The special feature of the 'Revolt of 1857 AD' was the .... unity.
ANS : 1] Hindu - Muslim

3. In 1907, Maharshi Karve established the institution ..... at Hingane.
ANS : 1] Mahila Vidyalaya

4. Family planning program was intensively implemented during ........ five year plan for controlling growth of population in India.
ANS : 3] Sixth

5. ........ Assassinated Jackson, the collector of Nashik in 1909 A.D.
ANS : 2] Anant Kanhere

6. Who is the administrative head of Panchyat-Samiti?
ANS : 1] BDO

7. How many members are elected to the Rajyasabha from the States as well as Union Territories together?
ANS : 2] 238

8. Under root of 65 square - 16 sqare = ?
ANS :

9. What is the maximum strength of the Rajya Sabha?
ANS : 1] 250

10. The 1st session of National congress was held in .....
ANS : 1] Mumbai

11. A wire of length 6.27 m is bent to form a circle, then what is the radious of the circle?
ANS :

12. Who wrote the book of "Poverty & Un British Rule in India"?
ANS : 2] Dadabhai Naoroji

14. Morle - Minto Reforms Act was passed in ........
ANS : 1] 1909 AD

15. Modern biotechnology works on ....... level.
ANS : 2] Atom

17. Which is the lowest tier of Panchayat Raj Institutions?
ANS : 4] Gram Panchayat

18. The Sarpanch & Deputy Sarpanch are elected by,
ANS : 1] Members of Gram Panchayat


Share your answers with us & help to solve "Maharashtra PSI 2010 Exam Question Paper" , wish you all the best.

Tuesday, June 22, 2010

Poem - हर नज़र को एक नज़र की तलाश है

Poem - हर नज़र को एक नज़र की तलाश है


हर नज़र को एक नज़र की तलाश है,

हर चहरे मे कुछ तोह एह्साह है,

आपसे दोस्ती हम यूं ही नही कर बैठे,

क्या करे हमारी पसंद ही कुछ "ख़ास" है. .

चिरागों से अगर अँधेरा दूर होता,

तोह चाँद की चाहत किसे होती.

कट सकती अगर अकेले जिन्दगी,

तो दोस्ती नाम की चीज़ ही न होती.

कभी किसी से जीकर ऐ जुदाई मत करना,

इस दोस्त से कभी रुसवाई मत करना,

जब दिल उब जाए हमसे तोह बता देना,

न बताकर बेवफाई मत करना.

दोस्ती सची हो तो वक्त रुक जता है

अस्मा लाख ऊँचा हो मगर झुक जता है

दोस्ती मे दुनिया लाख बने रुकावट,

अगर दोस्त सचा हो तो खुदा भी झुक जता है.

दोस्ती वो एहसास है जो मिटती नही.

दोस्ती पर्वत है वोह, जोह झुकता नही,

इसकी कीमत क्या है पूछो हमसे,

यह वो "अनमोल" मोटी है जो बिकता नही . . .

सची है दोस्ती आजमा के देखो..

करके यकीं मुझपर मेरे पास आके देखो,

बदलता नही कभी सोना अपना रंग ,

चाहे जितनी बार आग मे जला के देखो !!!

Saturday, June 19, 2010

Download Yeta Jata kela Ishara, mamachya porila eka zatkyat patwali

Download Yeta Jata kela Ishara, mamachya porila eka zatkyat patwali


Download, Listen & Watch online this marathi loksangeet here,

http://www.loksangeet.com/marathimusic/details.php?image_id=825

http://maharashtraspider.com/resources/3772-Ya-Mamachya-Porila-Eka-Zatkyat-Patwali-Download.aspx


Get the Marathi song for free, Yeta Jata kela Ishara, mamachya porila eka zatkyat patwali.

HAPPY FREINDSHIP DAY: What The Magic in Friendship - Marathi Poem

HAPPY FREINDSHIP DAY: What The Magic in Friendship - Marathi Poem

What The Magic in Friendship - Marathi Poem

What The Magic in Friendship - Marathi Poem


काय जादू असते या मैत्रीत !


काय जादू असते या मैत्रीत !
मैत्री शिकवते जगण्याचा खरा अर्थ
मैत्री बदलून टाकते आयुष्याचे सारे संदर्भ
मैत्री देते आपुलकी प्रेम अन् विश्वास
मैत्री भारुन टाकते आपला श्वास अन् श्वास
कधी कधी वाटतं
समुद्राच्या काठावर शिंपल्यांची रास पडलेली असावी
आपण भान विसरुन लहान मुलासारखं
त्यात खेळत असावं
शिंपलेच शिंपले...
विविध रंगांचे, विविध आकारांचे, विविध प्रकारचे...
सहजपणे त्यातला एखादा शिंपला उचलून घ्यावा
लगद उघडावा
अन् त्यात मोती सापडावा
खर्राखुर्रा, तुझ्यासारखा
खरं सांगू का !
मोतीसुद्धा लाभावा लागतो
तुझ्यासारखा....!

Friday, June 18, 2010

What I say about Me, Marathi POEM - काय सांगु माझ्या बद्दल

What I say about Me, Marathi POEM


काय सांगु माझ्या बद्दल


काय सांगु माझ्या बद्दल
मलाच काही कळत नाही
बोलायच खुप असत मला
पण बोलणं मात्र जमत नाही.

दुखवल जात आम्हाला
दुखवता आम्हाला येत नाही.

खोट खोट हसता हसता
रडता मात्र येत नाही.

दुःखात सुख अस समजता
दुःख ही फिरकत नाही.

बरोबर बरेच असतात
पण एकटेपणा काही सोडत नाही.

चार शब्द सांगत
पण कोणी ऐकतच नाही.

ज्यांना आम्ही मित्र मानतो
मित्र ते आम्हाला समजतच नाहीत.

मांडायचा प्रयत्न करतो
पण शब्द ही आम्हाला पुरत नाहीत

काय सांगु माझ्या बद्दल
मलाच काही कळत नाही...

Thursday, June 17, 2010

Check your SSC and HSC 2016 Maharashtra state board result here

Check your SSC 2016 Maharashtra state board result here..


SSC and HSC 2016 Maharashtra state board resultwww.maharesult.nic.in
 
www.rediff.com-exams

 
www.studyssconline.com

 
www.mh-ssc.ac.in

 
www.mabshse.ac.in

 
sscresult.mkcl.org
 
  

wish you all the best for SSC and HSC 2016 results. 

Sunday, June 13, 2010

मैत्री करत असाल तर Orkut Scrap Marathi Poem

If you need my friendship

मैत्री करत असाल तर
पाण्या सारखी निर्मळ करा
दूरवर जाऊन सुद्धा
क्षणों क्षणी आठवेल अशी करा

मैत्री करत असाल तर
चंद्र तारे यां सारखी अतूट करा
ओंजळीत घेवून सुद्धा
आकाशात न मावेल अशी करा

मैत्री करत असाल तर
दिव्यातल्या पणती सारखी करा
अंधारात जे प्रकाश देईल
हृदयात अस एक मंदीर करा

मैत्री करत असाल तर
निसर्गापेक्षा ही सुंदर करा
शेवट पर्यंत निभावण्या करता
मरण सुद्धा जवळ करा..!!!

शेवटी एकच सांगू इच्छिते की,
मैत्री करत असाल तर
नुसतेच Friend म्हणुन Add करून ठेवू नका
किमान एक Scrap करून आपण या मैत्रीची आठवण ठेवा !

Hence M not Fall in Love, Marathi Poem

म्हणुन प्रेम करायचं राहुन गेलं, Hence M not Fall in Love


पाचवी पर्यंत प्रेम म्हणजे काय असतं ते माहीतच नव्हतं...
म्हणुन प्रेम करायचं राहुन गेलं.
दहावी पर्यंत अभ्यास,अभ्यास आणि अभ्यास...
म्हणुन प्रेम करायचं राहुन गेलं.
आता थोड तरी कळायला लागलं होत की प्रेम म्हणजे काय असतं,पण बारावी म्हणजे
आयुष्याच वळण...
म्हणुन प्रेम करायचं राहुन गेलं.
शाळेत असताना मुलीशी जास्त मैत्री कधी साधलीच नाही
त्यामुळे कॉलेज मध्ये सुध्दा मैत्री जपताच आली नाही...
म्हणुन प्रेम करायचं राहुन गेलं.
आता मैत्रीनीही खुप आहेत, पण प्रपोज करायला डेअरींगच होत नाही...
म्हणुन प्रेम करायचं राहुन गेलं.
प्रत्येक वेळा समोरच्यांच्या भावनांचा विचार केला, नाही म्हणाली तर
कदाचित चांगली मैत्रींन गमवून बसेन...
म्हणुन प्रेम करायचं राहुन गेलं.
कधी वाटत ह्या मुलींच्या मनातल सगळ कळाल असत तर बरं झाल असत ना!... पण ते
कधी कळालचं नाही...
म्हणुन प्रेम करायचं राहुन गेलं.

the writer said every time
I am engaged with study, friendship,
and many things. Hence M not Fall in Love.

Saturday, June 12, 2010

हल्लीच break-off झालाय माझा Marathi Poem

Break Off The Marathi Poem


हल्लीच break-off झालाय माझा


खुप वर्ष झाली आहेत भारताला मिळून
स्वातंत्र्य
मीही झालो आहे हल्लीच स्वतंत्र


नाही ती वाईट
होती,नाही माझा तसा हेतु होता
पण परिस्थितीमुळे आमचा break-off झाला
होता


सकाळी कॉलेजला जाताना दिसतात काही couples
तेव्हा मलाही
आठवतात ते आमचे सोनेरी दिवस


train ने,bus ने प्रवास करताना
वाटत बाजूची seat रिकामीच राहावी
जणू काही तीच बाजूला येवून बसेल ही आस
असावी


आजही तिची आठवण आली की जातो मी त्या ठिकाणी जिकडे आम्ही
भेटायचो
एकत्र पाहिलेली स्वप्ने आज पुन्हा पण एकट्यानेच पाहतो


तसा
मी जातो "आमच्या " जुन्या ठिकाणी खुप वेळा
तुम्हाला म्हणून सांगतो तिला
ही पाहिलय तिकडे मी ३-४ वेळा


तिच्या असण्याने आयुष्याला आलेली
पूर्णता झाली आहे नष्ट
अंधश्रध्ळूला नसणारा मी मलाही वाटायला लागल आहे
की मलाही लागली आहे कोणाची तरी दृष्ट


आधी म्हणल्याप्रमाणे मी
खरच झालो आहे का स्वतंत्र?
माझी अवस्था तर भारतासारखी झाली आहे
स्वातंत्र्य मिळूनही पारतंत्र्य असल्यासारखी आहे.

the writer said "just before a time I am Break Off & I am feel like a freedom, But at the end writer confused realy I am Free or .............."