Friday, June 18, 2010

What I say about Me, Marathi POEM - काय सांगु माझ्या बद्दल

What I say about Me, Marathi POEM


काय सांगु माझ्या बद्दल


काय सांगु माझ्या बद्दल
मलाच काही कळत नाही
बोलायच खुप असत मला
पण बोलणं मात्र जमत नाही.

दुखवल जात आम्हाला
दुखवता आम्हाला येत नाही.

खोट खोट हसता हसता
रडता मात्र येत नाही.

दुःखात सुख अस समजता
दुःख ही फिरकत नाही.

बरोबर बरेच असतात
पण एकटेपणा काही सोडत नाही.

चार शब्द सांगत
पण कोणी ऐकतच नाही.

ज्यांना आम्ही मित्र मानतो
मित्र ते आम्हाला समजतच नाहीत.

मांडायचा प्रयत्न करतो
पण शब्द ही आम्हाला पुरत नाहीत

काय सांगु माझ्या बद्दल
मलाच काही कळत नाही...

No comments: