Wednesday, January 26, 2011

Marathi Poem For Friends मैत्रीविना सारेच फिके Marathi Kavita Mitra aani Maitrini

Marathi Poem For Friends मैत्रीविना सारेच फिके


मैत्री कशी ह्ळुवार उमलते
उन्हातही मग सावली वाटते
अश्रूत दु:ख वाहून जाते
व्यथांनाही ह्सू येते
मैत्रीविना सारेच फिके
आनंदाचे क्षणही मुके
म्हणूनच मैत्रीला फुलवायचे
फुलासारखे जपायचे
अन त्या सुगंधात
जीवन सुगंधी करायचे

No comments: