Saturday, May 22, 2010

Come on National Hero's उठा राष्ट्रवीर हो

Come on National Hero's Marathi Poem

उठा राष्ट्रवीर हो
सज्ज व्हा उठा चला, सशस्त्र व्हा उठा चला

युद्ध आज पेटले, जवान चालले पुढे
मिळून सवर् शत्रूला क्षणात चारुया खडे
एकसंघ होऊनी लढू चला, लढू चला
उठा राष्ट्रवीर हो ...

वायूपुत्र होऊनी धरु मुठीत भास्करा
होऊनी अगस्ती ही पिऊन टाकू सागरा
रामकृष्ण होऊया, समर्थ होऊ या चला
उठा राष्ट्रवीर हो ...

चंद्रगुप्त वीर तो फिरुन आज आठवू
शुरता शिवाजीची नसानसात साठवू
दिव्य ही परंपरा अखंड चालवू चला
उठा राष्ट्रवीर हो ...

यज्ञकुंड पेटले प्रचंड हे सभोवती
दुष्ट शत्रू मारुनी, तयात देऊ आहुती
देवभूमी ही अजिंक्य, दाखवू जगा चला
उठा राष्ट्रवीर हो
Come on National Hero's is marathi poem where the writer appeals to his soldier, Said come on Soldirs keep moving on with your arms, today war is begun, with all we will dfeat our enemy. come on national hero's.

No comments: